Bruski waarborg

Een annulatie dient altijd schriftelijk te gebeuren. Dit per mail of per aangetekend schrijven.

 1. Duur: de annulatiewaarborg vangt aan vanaf de boeking van het reiscontract en eindigt bij aanvang van de reis.

 2. Het verzekerde bedrag: de annulatiewaarborg dekt de reissom van het reiscontract.

 3. Toepassingsgebied: U en alle deelnemers vermeld op het reiscontract kunnen een beroep doen op de annulatiewaarborg in de volgende gevallen:

  A. Ziekte, ongeval of complicatie tijdens de zwangerschap van:
        - U, uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite
        - Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft
        - Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad

  B. Overlijden van:
        - U, uw samenwonende echtgeno(o)t(e) in rechte of in feite
        - Elke persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft
        - Elke bloed- of aanverwant tot en met de tweede graad of elke minderjarige bloed- of aanverwant tot en met de derde graad

  C. Zware stoffelijke schade aan uw woonplaats, tweede verblijfplaats of beroepslokalen,

  D. U of een persoon die gewoonlijk met u in gezinsverband samenleeft wordt ontslagen als werknemer.

 4. De annulatiewaarborg bedraagt 4 % van de totale reissom.